SPECJALISTYCZNE BIURO TŁUMACZEŃ TECHNICZNYCH


ZAPRASZAMY


Słownik terminów budowlanych

butment = przypora, skarpa +2 znaczenia
accordion wall = ścianka harmonijkowa, ścianka przesuwna (składająca się jak harmonijka)
air brick = pustak wentylacyjny, cegła wentylacyjna
air shaft , także: air well = kanał wentylacyjny +1 znaczenie
anchor = kotwić (łączyć za pomocą kotwi) +9 znaczeń
anchor bolt = śruba kotwowa, śruba fundamentowa
anchorage block = zakotwienie mostu wiszącego
approach ramp = rampa podjazdowa mostu wiszącego
ashlar , także: ashler = kamień ciosany +1 znaczenie
attic window = okno mansardowe
avant-corps = ryzalit (występ z lica w elewacji budynku)
baluster = balaska, tralka (element balustrady)
bascule bridge = most podnoszony
batting = gradzinowanie kamienia +1 znaczenie
bearer = wspornik, element nośny +4 znaczenia
beaverboard = płyta pilśniowa
beton = rodzaj betonu wytwarzanego we Francji
bezel = skośna krawędź tnąca, faseta +2 znaczenia
box girder = dźwigar skrzynkowy
bricklaying = murarka, murowanie
buckstays = dźwigar pionowy podpierający obmurze kotłów walczakowych
building land = teren pod zabudowę
building materials = materiały budowlane
building plot = działka budowlana, parcela +1 znaczenie
building surveyor = mierniczy, geodeta (zajmujący się pomiarami terenów pod zabudowę)
caisson = keson do prac podwodnych +1 znaczenie
cavity block = pustak
cavity brick = cegła dziurawka
cavity wall insulation = izolacja muru szczelinowego
ceil = wykładać sufit +2 znaczenia
ceiling joist = belka stropowa
cement screed = jastrych cementowy
centre-hung window = okno obrotowe ze środkowym mocowaniem
centring = krążyna (podpora przy budowaniu łęku lub sklepienia) +1 znaczenie
chartered surveyor = licencjonowany nadzorca budowlany
chimney corner = wnęka na komin
chimneybreast = podmurówka komina
clearance order = zezwolenie na rozbiórkę
clerk of the works , clerk of works = kierownik robót budowlanych
clinker = klinkier cementowy +3 znaczenia
construction worker = robotnik budowlany
continuous footing = ława fundamentowa
coping = zwieńczenie, sklepienie +4 znaczenia
corner stud = słup narożny
creosote = kreozot +1 znaczenie
creosoting = impregnowanie kreozotem, pociąganie kreozotem
crossbeam = belka poprzeczna
crosswall = ściana poprzeczna
culvert headwall = głowica przepustu
curtain wall = ściana osłonowa, ściana kurtynowa +1 znaczenie
damp-proof , także: dampproof = wodoszczelny, izolujący +1 znaczenie
deadman = blok kotwiący, masyw kotwiący
deambulatory = galeria, krużganek
decastyle = dziesięciokolumnowy +1 znaczenie
deck bridge = most z jazdą górą
deck-access = mający na każdym piętrze balkony, z których prowadzą drzwi do mieszkań
dentil = ząbek (ornament)
dogtooth = psie ząb (motyw ornamentalny gotyku angielskiego)
donjon = stołp, donżon (średniowieczna budowla warowna)
Doric = dorycki
double plate = ściąg (element konstrukcji domu)
draughtproofing British English , draftproofing American English = uszczelnianie +1 znaczenie
dripstone = gzyms okapnikowy +1 znaczenie
drystone wall = mur bezzaprawowy
duckboard = deski ułożone na mokrej ziemi
earthquake-resistant construction = konstrukcja odporna na wstrząsy tektoniczne
echinus = echinus
encastre beam = belka obustronnie utwierdzona
end joist = belka brzegowa
English bond = wiązanie wozówkowo-główkowe
entasis = entaza (zgubienie trzonu kolumny)
epistyle = epistyl, architraw
eternit = eternit
extrados = grzbiet łuku
facelift , także: face-lift = lifting, zmiana elewacji (np. budynku) +2 znaczenia
facing brick = cegła licówka
facing stone = kamień okładzinowy
fenestrate = wyposażony w okna +1 znaczenie
fenestration = rozmieszczenie okien +1 znaczenie
ferroconcrete = żelazobeton, żelbet +1 znaczenie
festoonery = festony
fillister , filister = wręg (okienny) +1 znaczenie
fineness ratio = współczynnik smukłości
fingerplate = osłonka, płyta ochronna (przy klamce, wyłączniku)
firedoor = drzwi pożarowe
flash set = wiązanie błyskawiczne (cementu)
flat roof = stropodach
flaxboard = płyta paździerzowa
fleche = wysmukła iglica
floor layer = posadzkarz
flooring contractor = parkieciarz
floorplan = plan piętra
floreated , floriated = zdobiony motywami kwiatowymi
foam insulation = izolacja piankowa
formwork = szalowanie
frontage = pierzeja
fronton = fronton
fundament = fundament +3 znaczenia
gable end = ściana szczytowa
gable roof = dach dwuspadowy

 

ble stud = słupek szczytowy (element szkieletu domu)
gadroon , godroon = fryz godronowy
gambrel , gambrel roof = dach dwuspadowy
geodesic dome = kopuła geodezyjna
geotextiles = geotekstylia
girder = dźwigar (element konstrukcyjny podtrzymujący stropy, mosty, itp.)
glasswool British English , glass fibre British English , glass fiber American English = włókno szklane
graduation tower = tężnia
gravity heating = ogrzewanie grawitacyjne
grillage = ruszt (belkowy)
grillage foundation = ruszt fundamentowy
ground beam = podwalina, podkład, legar
ground plate = podwalina +1 znaczenie
groundsill , ground plate = podwalina
grout = fuga +1 znaczenie
grouting = fuga, masa spoinowa +1 znaczenie
guiding tower = wieża prowadząca w moście podnoszonym
guilloche = gilosz, ornament bordiurowy
gusset plate = blacha węzłowa
H-beam , H-girder , double-T = belka dwuteowa szerokostopowa, dwuteownik
hairline crack = ryska, pęknięcie bez widocznego przemieszczenia
hammer beam = belka wspornikowa
hanging staircase = nadwieszone schody
hardcore = gruz (kawałki cegieł, kamieni, betonu używane do utwardzania powierzchni np. pod budowę fundamentów)
hardpan , hard-pan = twardy grunt +1 znaczenie
headwork = ornament na zworniku łuku +1 znaczenie
hexastyle = sześciokolumnowy (np. portyk)
hip roof = dach czterospadkowy, dach czterospadowy
honeycomb wall = ściana ażurowa, ściana prześwitowa
horseshoe arch = łuk mauretański
humpbacked bridge = most łukowy
hydro-insulation = hydroizolacja
hypostyle = hipostylowy, z dachem wspartym na kolumnach
indoor pool = kryty basen, kryta pływalnia
insulating board = suprema (rodzaj płyty wiórowo-cementowej)
intercolumniation = interkolumnium
internal wall = ścianka działowa
intrados = podniebienie sklepienia, podniebienie łuku
ironworker = budowniczy konstrukcji stalowych +2 znaczenia
jet grouting = iniekcja strumieniowa
jib crane = żuraw bramowy
jointer = żelazko do spoinowania +3 znaczenia
kevel = młot (głównie do rozbijania kamienia) +1 znaczenie
key block = zwornik
key brick = cegła klinowa
king post = słupek
lanceted = ostrołukowy (np. styl)
landscaper = architekt krajobrazu
lathing = siatka Rabitza, siatka podtynkowa (rodzaj siatki z drutu stalowego) +1 znaczenie
lattice girder = dźwigar kratowy
leaded windows = okna witrażowe
load-bearing wall , supporting wall = ściana nośna
lucarne = lukarna (małe okno wystające z dachu)
luthern = okno mansardowe (rodzaj okna na poddaszu)
malm = cegła marglowa +2 znaczenia
maquette = model, makieta (rzeżby)
MDF , medium-density fibreboard = płyta pilśniowa
misericord , misericorde = wspornik (dla osoby stojącej w ławach, umieszczony na spodniej stronie siedzenia) +2 znaczenia
modillion = modylion (wspornik w kształcie woluty)
mortise and tenon joint = połączenie na czopy
mudsill = podwalina, legar
mullion , munnion old use = murowany słupek okienny +1 znaczenie
mullioned = wielodzielny
multifoil = rozeta wielolistna
neo-Gothic = neogotycki
nib = węgar, węgarek +1 znaczenie
nogging , nog , nogging-piece , także: nogg = rygiel, ryglówka
nogging , brick-nogging = cegły wypełniające ścianę szkieletową
Norman style = styl normandzki
notch effect = działanie karbu, "efekt" karbu
ogival = ostrołukowy
ogive = ostrołuk +1 znaczenie
organ gallery = chór
organ screen = prospekt organowy
oriel = okno wykuszowe
oversite concrete = warstwa gruntująca (warstwa betonu wylewana pod podłogę w celu zapewnienia stabilnej powierzchni i zablokowania dostępu powietrza i wilgoci)
Palladian = palladiański
partition wall = ścianka działowa, przepierzenie
pediment = fronton
peristyle = perystyl
perpend = ściągacz, sięgacz +1 znaczenie
picture molding , picture rail British English = listwa wykończeniowa
pilaster = pilaster
pile = pal fundamentowy +6 znaczeń
pinnacle = wieżyczka, pinakiel, fiala +2 znaczenia
plafond = plafon (sufit)
planning blight = efekty błędnego planowania
planning permission British English , planning consent British English , planning application American English = pozwolenie na budowę
planning regulations = przepisy budowlane
plaster , plaster of Paris = gips modelarski, gips sztukatorski
plasterboard British English , drywall American English , Sheetrock trademark = płyta gipsowo-kartonowa
plasterwork = otynkowanie, tynki
plenum box = skrzynka rozprężna
porch = kruchta +2 znaczenia
post-tensioned concrete = kablobeton
pozzolan = pucolana
prestressed cement = beton sprężony
prestressed concrete = strunobeton
prestressing = sprężanie (wprowadzenie sił do konstrukcji aby przeciwdziałać zewnętrznym siłom nacisku przy np. mostach)
prime = zagruntować (materiał, np. przed malowaniem) +9 znaczeń
purlin = płatew (element konstrukcji dachu)
quantity survey = kosztorys +1 znaczenie
queen post = wieszak (konstrukcji dachowej)
rawlplug = kołek rozporowy
reinforced concrete , RC (skrót) = beton zbrojny, żelbet, żelbeton +1 znaczenie
reinforcement rod , reinforcing bar , rebar informal = zbrojenie
repoint = uzupełniać spoinę
repointing = uzupełnienie spoinowania
reredos , także: retable = nastawa ołtarzowa, retabulum
ribbing = użebrowanie (np. podłogi) +2 znaczenia
ridge pole = belka kalenicowa +1 znaczenie
ridge tile = gąsior dachowy
riprap = narzut kamienny
rock dash = tynk kamyczkowy
rollbar = pałąk wzmacniający dach
roller-compacted concrete , rolled concrete , rollcrete = beton walcowany
roodscreen = ściana tęczowa
roof light = okno dachowe
roofing felt = papa dachowa
roughcast , pebbledash British English = tynk kamyczkowy, surowy odlew
self-supporting = samonośny +2 znaczenia
sharp sand = piasek budowlany
shell building , także: incomplete structure = stan surowy budynku
shotcrete = torket +2 znaczenia
sick building syndrome = zespół chorego budynku
side elevation = elewacja boczna
skew arch = sklepienie ukośne, łuk ukośny
skywalk = kryty pasaż pomiędzy budynkami
slurry = zaczyn (cementowy, gliniany) +1 znaczenie
soak = wygrzewać (o metalu) +10 znaczeń
soak temperature = temperatura wygrzewania
soakaway = studnia chłonna
soffit = podbicie dachowe, podsufitka +2 znaczenia
steel wool = wata stalowa
stockbroker Tudor = pseudo-elżbietański
stria = żłobkowanie, kanelura +2 znaczenia
striate = pokrywać żłobieniami +1 znaczenie
striation = żłobkowanie +1 znaczenie
string course = gzyms kordonowy
stringer , stringboard = belka podłużna
structural survey = ekspertyza budowlana
stucco = tynk szlachetny +2 znaczenia
Styrofoam trademark = styropian
subfloor = podkład izolacyjny (pod wykończeniową warstwę podłogi)
subgrade = podbudowa
suspension cable = lina nośna
tambour = bęben, tambur
terminal inspection = kolaudacja (sprawdzenie budynku pod względem zgodności z planem)
terrazzo = lastriko, lastryko
thermal bridge , także: cold bridge = mostek termiczny
thermal insulation = termoizolacja
thermoset = materiał termoutwardzalny
thrust = nacisk +6 znaczeń
tie rod , track rod British English = ściąg +1 znaczenie
timber roof truss = więźba dachowa, więźba
tongue-and-groove joint = połączenie na pióro i wpust
torus = torus (powierzchnia o kształcie zbliżonym do opony) +1 znaczenie
tracery = maswerk (wzór architektoniczny w gotyckich budowlach) +1 znaczenie
triforium = tryforium (w budowlach romańskich i gotyckich, podzielone na trzy części okno lub szklana galeryjka wewnątrz kościoła)
truss = wiązar +4 znaczenia
two-room = dwupokojowy
tympan , tympanum = tympanon
underfilling = niedolanie
upright = wspornik pionowy, belka pionowa +3 znaczenia
vapor barrier American English , vapour barrier British English = paroizolacja
voluted = ślimakowy +1 znaczenie
web-shear crack = rysa powstała na skutek ścinania środnika
wire wool = wata stalowa
woodwork = konstrukcja drewniana